Aktian uuden ennusteen mukaan tähän asti vuosi 2018 on ollut maailmantalouden näkökulmasta hyvä, vaikkakin kansainväliset riskit tuovat epävarmuutta. Maailman taloustilanteeseen nojaava Suomen talous vaikuttaisi myös pysyvän ennallaan. Riskeihin on kuitenkin hyvä varautua, sillä toteutuessaan ne voivat horjuttaa taloutta.

 

Talouskasvu on tänä vuonna huipussaan

 

Suomen bruttokansantuote on nyt jo kolmatta vuotta peräkkäin noin kolmen prosentin kasvussa. Koko maailmantalous on ollut viimeisinä vuosina nousevassa suhdanteessa, minkä ansiosta Suomenkin talous on ollut vakaassa kasvussa. Aktian ennustuksen mukaan tämä vuosi on kuitenkin kasvun huippu, jonka jälkeen se alkaa taantua.

Aktian kasvuennusteen mukaan maailmantalous kasvaa vuonna 2018 3,9 prosenttia. Seuraavana vuonna kasvun odotetaan jäävän 3,8 prosentin tasolle. Talouskasvu vaikuttaisi olevan suurinta kehittyvissä talouksissa, kun taas kehittyneiden talouksien kasvu alkaa jo taittua. Euroalueella noususuhdanne ei kuitenkaan ole loppumassa, vaan talous on lähinnä palaamassa normaaliin kasvuvauhtiin.

 

Maailmantaloudessa on useita epävarmuustekijöitä

 

Suomen talous on viime vuosina nojautunut vahvasti maailmantalouden hyvään suhdanteeseen. Aktia ennustaa, että maailmantalous horjahtelee tänä vuonna, joten myös Suomen on varauduttava talouden notkahduksiin. Pankin mukaan vaikuttaa todennäköiseltä, että maailmantalouden kasvu jatkuu hyvänä vielä 2019, vaikka sen riskit ovat kasvaneet alkuvuoden 2018 aikana.

Talouskasvun kestävyys on nyt koetuksella lähes kaikkialla - Euroopassa, Yhdysvalloissa ja kehittyvissä maissa on taloudellisia riskejä. Tämän hetken suurimpia epävarmuustekijöitä ovat kauppasota, taloudellinen epävarmuus ja rahapoliittinen normalisointi. Myös Italian ja Turkin tilanteet vaikuttavat huolestuttavilta, kuten myös Ison-Britannian tuleva EU-ero.

 

Tulevaisuudessa riskeihin on varauduttava ja työllisyyden kasvua tuettava

 

Kasvun taantuessa julkisen talouden korjaaminen muuttuu entistä vaikeammaksi. Tämän takia Aktia toivoo hallitukselta toimia – ennustuksen mukaan julkinen talous on laitettava nyt kuntoon. Aktian pääekonomisti Heidi Schaumanin mukaan päättäjät eivät voi olettaa, että nykyinen hyvä suhdanne jatkuisi ikuisesti. Talous vaikuttaa nyt epävarmalta ja Suomen on joustettava ja oltava valmis toimimaan, jos maailmantalouden riskit toteutuvat.

Työllistyminen on myös ollut kasvussa – viimeisen vuoden aikana se on kasvanut kaiken kaikkiaan noin 100 000 henkilöllä. Kuitenkin esimerkiksi rakennus- ja palvelualat kärsivät rekrytointiongelmista. Tulevaisuudessa onkin tärkeää panostaa siihen, että työvoiman kysyntä saataisiin vastaamaan tarjontaa. Työllisyyden kasvu jatkuu, jos sitä tuetaan lisäämällä työnvälityksen resursseja ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksia. Työllisyys tarvitsee myös kannustimia ja lisäkannustimia työn perässä muuttamiseen.

 

Lähde: https://talous.aktia.fi/fi/artikkelit/maailmantalouden-nakymat-epavarmat