PSD2-maksupalveludirektiivin määrää pankit avaamaan omat maksu- ja asiakasrajapinnat kolmansien osapuolten saataville. Uuden maksupalveludirektiivin tavoitteena on viedä finanssialaa kohti avointa yhdessä kehittämistä.

PSD2-maksupalveludirektiivi hyödyttää kuluttajia

PSD2-maksupalveludirektiivin myötä ulkopuoliset palveluntarjoajat saavat pääsyn asiakkaidensa tileihin ja maksutapahtumiin. Ulkopuoliset palveluntarjoajat voidaan jaotella sen mukaan, millaisia palveluita ne tarjoavat. AIS (Account Information Services Provider) -palveluntarjoajat saavat asiakkaan luvalla pääsyn asiakkaiden tileihin. He voivat hakea tilitietoja asiakkaille eri pankeista sekä analysoida tilien tietoja.     AIS-palveluntarjoajan asiakas näkee yhteenvedon kaikista tilitiedoistaan samasta verkkopalvelusta.           PIS (Payment Initiation Services Provider) -palveluntarjoajat ovat puolestaan maksupalveluntarjoajia. Asiakkaan hyväksynnällä nämä PIS-toimijat pääsevät asiakkaiden tileille esimerkiksi käynnistämään maksusuorituksia asiakkaiden puolesta tai näkemään maksutapahtumia.

Ulkopuolisten palveluntarjoajien toiminta tarkkaan valvottua

PSD2-maksupalveludirektiivin mukaan ulkopuolisia palveluntarjoajia vaaditaan rekisteröitymään johonkin EU-maahan. Direktiivi määrää palveluntarjoajien olevan ilmoitusvelvollisia niihin EU-maihin, joissa ne aikovat toimia. Kolmansien osapuolten on myös ilmoitettava markkinoille tulosta viranomaisille. Ulkopuoliset palveluntarjoajat, kuten PIS ja AIS, tarvitsevat aina asiakkaan hyväksyn päästäkseen tilitietoihin tai maksujen suoritukseen. Asiakkaan luvan lisäksi palveluntarjoajien tulee aina tunnistautua asiakkaan tiliä ylläpitävälle pankille hyödyntäen vahvaa tunnistautumista.

 

PSD2-maksupalveludirektiivia sivuttiin Future Digital Finance Forum -artikkelissamme. Päivitetty direktiivi ja sen vaikutukset olivat yksi keskeisimmistä puheenaiheista tapahtumassa. Esimerkiksi Figon liiketoiminnan suunnittelija Lars Markull puhui tapahtumassa kuluttajien odotuksista PSD2-maksupalveludirektiiviä kohtaan. Lisäksi Markull osallistui yhdessä OP Ryhmän PSD2-osaston johtajan Markku Huotarin, Nordean Open Banking -yksikön johtajan Jarkko Turusen ja MONIn toimitusjohtajan Antti Pennasen kanssa PSD2/XSA2-strategiat -paneeliin.