Viimeisimpien ennusteiden mukaan Suomen talous jatkaa hyvin alkanutta kasvuaan monella alalla. Talous on kasvanut yhtäjaksoisesti jo kolme vuotta ja Suomi siirtyy tänä vuonna noususuhdanteesta korkeasuhdanteeseen. Korkeasuhdanteessa talous on vielä noususuhdannettakin paremmassa tilanteessa ja taloudelliset resurssit ovat tavallista tehokkaammin käytössä. Suomen taloutta kasvattavat muun muassa hyvä kansainvälinen kysyntä ja vahvistunut kustannuskilpailukyky. Kasvua vauhdittaa lisäksi kotitalouksien kasvaneet tulot ja alhaiset rahoituskustannukset. Suomen Pankki ennustaa, että bruttokansantuote kasvaa ainakin kolme vuotta — tänä vuonna 2,9 %, ensi vuonna 2,2 % ja vuonna 2020 vielä 1,7 %.

Talouden korkeasuhdanne ennustaa hyvää vuotta suomalaisille yrityksille ja kotitalouksille. Työllisyys ja ostovoima paranevat ja yrityksillä on oivat edellytykset kasvulle. Erityisesti lomasesonki saa hyvin vauhtia loistavasta taloustilanteesta. Suomalaiset käyttävät rahaa lomaillessaan ja tänä vuonna kotimainen matkailu ja kotimaisten palveluiden käyttö todennäköisesti kasvavat. Koska talous on kasvussa ja työllisyysnäkymät hyviä, kuluttajat luottavat taloudelliseen tilanteeseen ja uskaltavat käyttää entistä enemmän rahaa esimerkiksi palveluihin.

 

Keskimääräisellä kuluttajalla on nyt enemmän rahaa käytössään

 

Kotitalouksien ostovoima on selvästi parantunut ja näyttäisi lähivuosina vain jatkavan kasvuaan. Parempi ostovoima tarkoittaa sitä, että ihmiset voivat tehdä aiempaa enemmän ostoksia käytössään olevilla rahoilla. Keskimääräistä ostovoimaa ovat parantaneet sekä noussut ansiotaso että parantunut työllisyys. Rahojen riittävyyttä parantaa myös se, että lähitulevaisuudessa hintatasolla ei ole juurikaan paineita nousta. Työkustannukset kasvavat hitaasti ja valuuttakurssi on vahvistunut, joten ainoita hintoja nostavia tekijöitä ovat energian ja elintarvikkeiden kallistuminen sekä palveluiden hintojen inflaatio. Kuitenkin kotitalouksien velkaantumisen ennustetaan jatkuvan, sillä lähitulevaisuudessa kulutus ylittää vielä käytössä olevat tulot.

Nopea talouskasvu on luonnollisesti parantanut myös työllisyyttä. Kun yrityksillä on edellytykset kasvulle, niillä on sekä tarvetta työntekijöille että varaa palkata heitä. Työttömien määrää alkoi laskea nopeasti loppuvuonna 2017, ja työllisyyden ennustetaan nousevan jopa 72 prosenttiin vuonna 2020. Työllisyyden kasvua hidastavat työikäisten jatkuva vähentyminen, rakenteellinen työttömyys ja se, että joillakin aloilla työnhakijoiden osaaminen ei vastaa yritysten tarpeita. Työn tuottavuus on kuitenkin kasvussa.

 

Yritykset investoivat ja tähtäävät kasvuun

 

Alkuvuonna tehtiin paljon yksityisiä investointeja, jotka vauhdittivat talouskasvua. Investointeja kohdennettiin vilkkaasti muun muassa asuntorakentamiseen ja tuotantoon. Yritysten tekemien investointien kasvu kertoo hyvistä kasvunäkymistä, kannattavuudesta ja kasvaneista voitoista.

Kansainvälisen korkeasuhdanteen ansiosta suomalaiset yritykset pääsevät nyt kasvamaan myös ulkomaille. Viime vuosien tuotannolliset investoinnit ovat kasvattaneet mahdollisuuksia viennille ja Suomen vienti kiihtyikin viime vuonna huikeat 7,8 prosenttia. Euroalueen rahapolitiikka tukee yritysten kasvua ja investointia, mikä vahvistaa Suomen vientiä entisestään. Vaihtotase kääntyi viime vuoden aikana pitkästä aikaa ylijäämäiseksi ja sama kehitys jatkuu. Viennistä ennustetaan kertyvän enemmän tuloja kuin tuonnista menoja ainakin vuoteen 2020 asti.