Arkisto

Top Financen laskufaktoroinnin ja yrityslainojen asiakasmäärät räjähtivät Coronaviruksen aiheuttaman taloudellisen stressin myötä

19.3.2020

Vaikka Koronavirus (COVID-19) on pakottanut suurimman osaa Suomesta etätöihin ja evakkoon taudin vauhdin hillitsemisen puolesta ja monet, varsinkin pienyritykset ovat joutuneet kärsimään asiakaskadosta, se näyttäytyy positiivisena merkkinä Top Financen rahoitustuotteille ja niitä mahdollistaville ohjelmistoille.

”Olemme osaltamme iloisia voidessamme auttaa suomalaista yrittäjää saatavien nopeamman saamisen osalta, varsinkin kun suurin osa sijoittajistamme on yhtä lailla suomalainen piensijoittaja tai -yrittäjä. Uusien Factoring-asiakkaiden määrä kymmenkertaistui viikossa normaalista.”, kertoo toimitusjohtaja Mikael Kylätie innoissaan.

”Me olemme jo vuosia tarjonneet työntekijöille vapautta tehdä etätöitä haluaminaan aikoina, joten Koronavirus ei muuttanut meidän toimintatapojamme, vaikka toimistot ovatkin tällä hetkellä lähes tyhjinä. Kaikille työntekijöille on tarjolla myös parhaat mahdolliset yksityiset sairaanhoidon palvelut, jotta pystymme palvelemaan asiakkaitamme myös tällaisella hetkellä.”, jatkaa Kylätie.

”Nyt jos koskaan on oikea aika siirtyä digitaalisiin ratkaisuihin ja palveluiden toimittamiseen, jonka takia meitä on lähestytty useilla projekteilla, jolla autamme esimerkiksi ravintola-alan yrittäjiä myymään ja toimittamaan palvelut suoraan omin voimin. Olemassaolevat järjestelmät ovat pääsääntöisesti liian pitkällisiä projekteja nopean reagoinnin tilanteissa, kuten nyt viruksen kanssa.”, kertoo konsernin CTO Markus Sandelin.

Top Finance kannustaakin useampia sijoittajia tutustumaan yrityksen tarjontaan ja turvallisiin tuottoihin, jotta voimme jatkaa kotimaan yrittäjien auttamista palveluiden muodossa.

Top Finance kasvaa yli 50 henkeen ostamalla King Muffin Oy:n ja jatkaa liiketoimintansa määrätietoista kasvattamista kohti ohjelmisto- ja alustataloutta

29.2.2020

Top Finance on ostanut Helsinkiläisen ohjelmistokehittäjä King Muffin Oy:n koko osakekannan pitkällisen yhteistyön jälkeen. Kauppa tuo Top Financelle mittavan osaamisen ja kokemuksen pankki- ja rahoitusalan ohjelmistokehityksen ja -julkaisun alalta.

”Yhteistyö on jatkunut jo pitkään Top Financen ja King Muffinin osalta. Viime syksyn Nettitieto-kauppa ohjaa kasvustrategiaamme selkeästi kohti ohjelmisto- ja alustataloutta, johon King Muffinin osaajien hankinta sopi erinomaisesti.”, sanoo Top Financen hallituksen jäsen ja uusi toimitusjohtaja Mikael Kylätie.

”Uudet ja kasvavat asiakkuudet varsinkin kotimaan rajojen ulkopuolella ovat aiheuttaneet lisäresurssien tarvetta, jota kauppa tukee. King Muffinilla on vuosia ollut erittäin vahva niin sanotun nopean kokeilukehityksen (fast prototyping) osaaminen, jonka avulla markkinoille saadaan todella nopeasti toimiva palvelu, jonka avulla liiketoimintaa voidaan rakentaa.”, jatkaa Kylätie.

Top Finance saa kaupan myötä itselleen konserniin uuden tietohallintojohtajan, ATK-alan pitkän linjan veteraanin Markus Sandelinin muodossa. Hän ottaa koko konsernin tekniset resurssit johtaakseen ja on saanut ensisijaiseksi tehtäväkseen aloittaa yhtiön teknisen tarjoaman tuotteistamisen tulevaa merkittävää viennin kasvua varten.

”Vuosi 2020 on alkanut erinomaisesti ja Suomen ulkopuolinen asiakaskanta näyttää kasvavan merkittävästi, joka tarkoittaa merkittäviä käyttäjien kasvumääriä ja siten yhtiö tarvitsee merkittävää skaalautuvuutta palveluiden osalta. Tietoturvan jatkuva kehittäminen on myös kaiken ytimessä, joten näiden asioiden paketointi tuotteiksi on kaiken tekemisen ydin tällä hetkellä.”, sanoo Sandelin.

Kaupan myötä kansainvälisten asiakkaiden määrä kasvaa uusiin lukemiin ja viennin osuus tulee kasvamaan vuoden 2020 aikana jo kaksinumeroiseksi luvuksi ja olemme jo palkanneet lisäapua factoring-hakemusten käsittelyyn, jotta voimme palvella mahdollisimman useaa Suomalaista yritystä.

Top Finance ostaa Nettitieto Oy:n ja laajentaa liiketoimintaansa pankki- ja rahoitussektoria kansainvälisesti palvelevaksi ohjelmistotaloksi

30.8.2019

Top Finance Oy on ostanut mm. maksupilviratkaisuja toimittavan Nettitieto Oy:n osake-enemmistön tehden samalla päänavauksen kansainvälistymiseen.

”Olemme pitkään seuranneet toimialamme kehitystä Suomessa ja kehittäneet strategiaa maksuliikennepalvelujen tarjoamiseksi kansainvälisille markkinoille. Palveluiden rakentaminen osoittautui niin suureksi operaatioksi, että päädyimme yrityskauppaan”, sanoo Top Finance Oy:n hallituksen jäsen Mikael Kylätie.

”Nettitieto on ollut toimintamme alusta asti järjestelmätoimittajamme ja hyvin sujunut yhteistyö loi vahvan pohjan yrityskaupalle. Yhtiöllä on merkittävä tuoteportfolio ja erittäin osaava henkilöstö, joka on vuosia rakentanut maksupilviratkaisuja. Tässä yrityskaupassa Nettitiedon tekninen osaaminen ja Top Financen pääoma yhdistyvät”, kertoo Kylätie.

Kaupassa 70 % Nettitieto Oy:n osakkeista siirtyy Top Financen omistukseen, loput jäävät Nettitiedon operatiiviselle johdolle.

Yhtiön toimitusjohtajan, Riku Nisulan mukaan liiketoiminnan laajentaminen on ollut strategiassa jo pidemmän aikaa. ”Vakuudettomia kulutusluottoja koskeva korkokattolainsäädäntö on ollut suunnitteilla pitkään ja se muuttaa markkinaa oleellisesti. Päätös siirtymisestä ohjelmistopuolelle ei ollut vaikea. Laajentamalla toimintaamme pystymme jatkossakin tarjoamaan sijoittajillemme jopa 9% vuosituottoa ja liiketoimintamme on edelleen kannattavaa.”, sanoo Nisula.

Top Finance tulee tarjoamaan edelleen joustavia rahoitusratkaisuja kotimaisille yrityksille, mutta lopettaa uusien luottojen myöntämisen yksityishenkilöille 1.9.2019 alkaen korkokattolainsäädännön voimaan tullessa. Olemassa olevat asiakassuhteet säilyvät ennallaan ja asiakkaat voivat edelleen nostaa luottoa oman sopimuksensa puitteissa.

Top Finance laajentaa toimintaansa ostamalla pankki- ja rahoitussektoria palvelevan ohjelmistotalon

31.5.2019

Top Finance on saavuttanut todella mielenkiintoisen mahdollisuuden kasvattaa liiketoimintaansa ja saavuttaa uniikin kilpailuedun niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Top Finance on ostanut pankki- ja rahoitussektoria palvelevan ohjelmistotalon ja sillä on positiivinen vaikutus liikevaihto- ja tulosennusteisiimme kuluvalla tilikaudella. Ennustamme konsernille yli 6,5 miljoonan euron liikevaihtoa ja tulemme tekemään reilusti positiivisen tuloksen yrityskaupasta huolimatta. Samalla konsernin taseen sijoitusomaisuus kasvaa kuuteen miljoonaan euroon.

KHO:n päätös osinkoon oikeuttavista osingoista

24.5.2019

KHO piti yhtiön osakkeiden perusteella saamaa tuottoa EVL 6 a §:n 1 momentin mukaisena osinkona – KVL:n päätöksen lopputulosta ei muutettu. (lisää…)