Mistä on kyse?

Top Finance Oy tarjoaa mahdollisuuden tuottavaan sijoittamiseen yhtiön etuoikeutettuihin D-osakkeisiin. Sijoittaminen on helppoa, mukaan pääsee pienemmälläkin summalla ja sijoituksen voi realisoida milloin tahansa. Sijoittaminen Top Finance Oy:n osakkeisiin on myös verotuksellisesti edullista, sillä osinkotulosta 75 % on verovapaata tuloa.

  • Minimisijoitus on 1000 euroa.
  • Sijoituksella ei ole määräaikaa, vaan se voidaan lopettaa milloin tahansa.
  • Asiakkaan halutessa lopettaa sijoituksensa Top Finance lunastaa osakkeen takaisin merkintähintaan.
  • Sijoituksille maksetaan sijoitusajan mukaista osinkoa 3 – 7 %.
  • Osingonmaksu tapahtuu automaattisesti kuukausittain.
  • Sijoituksen tekemisestä sekä palvelun avaamisesta, ylläpidosta ja lopetuksesta ei koidu sijoittajalle mitään hallinnollisia kuluja tai palvelupalkkioita.
  • Osakesijoitus ei kuulu talletussuojan piiriin eikä ole pääomaturvattu.
  • Osinkotulosta 25 % on saajalleen veronalaista pääomatuloa ja loput 75 % verovapaata tuloa, mikäli sijoittajan listaamattomista yhtiöistä saama osinkotulo on enintään 150 000 euroa.
  • Yhtiön maksamista osingoista on toimitettava ennakonpidätys, joka on 7,5 prosenttia 150 000 euron rajaan asti. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 27 prosenttia%.