Rekisteriseloste

Rekisteriseloste (HenkTL 10§, 523/1999)

1. Rekisterinpitäjä
Top Finance Oy
Linnankatu 13a B33
20100 Turku
asiakaspalvelu [ät] topfinance.fi

2. Rekisterin nimi
Top Finance Oy:n asiakasrekisteri.

3. Rekisterin pitämisen peruste
Asiakastietojen ylläpito laskutusta, asiakassuhteen hoitoa ja markkinointia varten. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin lähettämällä kiellon sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu [ät] topfinance.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään luottolaitostoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoitoon mukaan lukien luotonmyöntö, luottoreskontra ja perintä sekä lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamisee. Lisäksi henkilötietoja käytetään markkinointiin ja asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyviin tehtäviin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Laskutusta varten tallennettavia teletoiminnan tunnistamistietoja käsitellään ainoastaan sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) määräämällä tavalla. Muita kuin teletoiminnan tunnistamistietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Top Finance ei luovuta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan perustiedot: nimi, osoite, henkilötunnus, pankkiyhteystiedot, asepalvelutiedot, tulo- ja menotiedot, sähköpostiosoite, sen puhelinliittymän tiedot, josta asiakas on ottanut yhteyttä, suoramarkkinointilupa- tai kielto, asiakkaan itse ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja / tai markkinointiin liittyvät tiedot. Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot, kuten rahanpesun ja terrorismin selvittämisestä ja estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot.

6. Rekisterin tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaalta itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Yllä eriteltyjä henkilötietoja luovutetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta ainoastaan kirjanpidosta vastaaville yrityksille, veroviranomaisille sekä tarvittaessa viranomaisille.

8. Markkinointi
Rekisteristä voidaan myydä tai luovuttaa henkilötietolain sallimia tietoja Top Finance Oy:n valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Top Finance Oy voi käyttää rekisteröidyn tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet).

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot (HenkTL 26§) ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

10. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee tehdä pyyntö kirjallisena rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.