Avainluvut

Antolainauksen kehitys 2020 - 2021

 

 

Top Finance Oy:n myöntämien uusien lainojen kehitys 2020 - 2021 havainnollistaa kulutusluottojen lopettamisen (31.8.2019). Lainasäädäntö kiristyi entisestään 2020 kun Covid-19 vaikutukset aktualisoituivat. Ameron yrityslainat aloitettiin uudestaan Lokakuussa 2020, kun Fintech liiketoimintojen myymisestä saatujen varojen allokointi markkinoille tuli mahdolliseksi. Trendi on kasvava ja vaikutus positiivinen kuluvan tilikauden 2021 liikevaihto- ja tulosennusteisiin.  

 


Tunnusluvut