topbar

Tiedote Top Finance Oy:n sijoittajille

29.03.2023

 

Yhtiön hallituksen puheenjohtajana pitkään toiminut Ville Sistonen on valitettavasti eronnut 21.03.2023 tehtävästään henkilökohtaisista syistä. Haluan kiittää Villeä hänen yhtiötä kohtaan osoittamasta omistautumisesta ja lojaaliudesta. Kiitän VIlleä myös merkittävästä oman ajankäytön uhraamisesta yhtiön hyväksi - hänhän hoiti myös toimitusjohtajan tehtäviä viime joulukuusta alkaen, jolloin toimitusjohtajan toimi lopetettiin säästösyistä.

Em. päivämäärästä alkaen minä olen toiminut hallituksen puheenjohtajana. Tätä ennen toimin yhtiön hallituksen varajäsenenä viime joulukuusta lähtien. Lisäksi hoidan kaikkia muitakin Villen aiemmin hoitamia tehtäviä.

Yhtiön osalta vuosi 2023 on jatkunut erittäin haasteellisena. Yhtiö ei tällä hetkellä valitettavasti edelleenkään pysty etuoikeus-osakkeiden lunastuksiin eikä osinkojen maksuihin; niiden maksamisen kieltää OY-lakikin, mikäli yhtiön maksukyky varaantuisi. Yhtenä viime aikoina tapahtuneista onnistumisista voisi kuitenkin mainita toimet, joita olemme tehneet yhtiön säännöllisten kulujen pienentämiseksi. Työ yhtiön tilanteen parantamiseksi jatkuu.

Toni Oksanen, tekn.lis.
Top Finance Oy:n hallituksen puheenjohtaja

 

Mahdolliset yhteydenotot pyydän ottamaan asiakaspalvelumme kautta:
asiakaspalvelu@topfinance.fi

 

 

Jukka Salmela lopettaa toimitusjohtajana

13.09.2022

 

Jukka Salmela (Helsingin yliopisto/OTK, Helsingin käräjäoikeus/VT) lopettaa Top Finance Oy:n toimitusjohtajana 30.11.2022, hoitaen tehtäviään normaaliin tapaan siihen saakka. "Haluan nyt jo kiittää Jukkaa menneestä vuodesta ja etenkin erinomaisesta työstä erittäin haastavina aikoina", toteaa Top Financen hallituksen puheenjohtaja Ville Sistonen.

 

 

Tiedote Top Finance Oy:n sijoittajille

09.09.2022

 

Vuosi 2022 on jatkunut erittäin haasteellisena ja yhtiö ei ole pystynyt valitettavasti edelleenkään osinkojen maksuihin, eikä etu-oikeus osakkeiden lunastuksiin, jonka OYL kieltää jos tämä vaarantaa yhtiön maksukyvyn. Toisaalta yhtiö on viimeisen 12kk aikana pystynyt lyhentämään vieraan pääoman ehtoisia vastuitaan velkojille tehostamalla toimintojaan operatiivisesti sekä parantamalla rahoitussaamisten managerointia. Yhtiön johto haluaa kiittää vieraan pääoman ehtoisia velkojia kärsivällisyydestä.

Yhtiö jatkaa edelleen ponnisteluja rahoitusasemansa vahvistamiseksi.

Yhtiön johto haluaa edelleen korostaa, että yhtiöstä on levitetty paikkansa pitämättömiä huhuja ja väitteitä. Virheellisten tietojen levittäminen vaikuttaa tarkoitushakuiselta ja ne saavat aikaan turhaa epätietoisuutta ja levottomuutta. Yhtiön johto suhtautuu erittäin vakavasti tällaisten paikkansa pitämättömien tietojen levittämiseen, joilla on tarkoitus aiheuttaa yhtiölle tarpeetonta vahinkoa. Tästä johtuen pyydämmekin, että olette tarvittaessa asioiden oikeellisuuden varmistamiseksi yhteydessä alla oleviin henkilöihin.

 

Hyvää Syksyn Alkua!

 

Lisätietoja antavat:

Jukka Salmela, toimitusjohtaja, 050-3843557, jukka.salmela@topfinance.fi

Ville Sistonen, hallituksen puheenjohtaja, 040-7464781, ville.sistonen@topfinance.fi 

 

 

Tiedote Top Finance Oy:n sijoittajille

11.01.2022

Toinen peräkkäinen Covid 19-vuosi on takana päin ja ikävä kyllä Top Finance Oy:n taloudellinen tilanne ei vuoden 2021 aikana helpottunut. Yhtiö ei ole OYL:n tarkoittamalla tavalla maksukykyinen ja tästä johtuen yhtiö ei ole pystynyt toteuttamaan lunastuspyyntöjä eikä maksamaan osinkoa. Yhtiön johdon toimesta määrätietoinen ja aktiivinen työ tilanteen parantamiseksi kuitenkin jatkuu edelleen ja toivomme sijoittajilta kärsivällisyyttä. Yhtiön johto toivoo voivansa kertoa mahdollisimman nopeasti positiivisia uutisia.

Yhtiön johdon tietoon on myös tullut vuoden 2021 aikana paljon yhtiöstä levitettyjä paikkansa pitämättömiä huhuja ja väitteitä.  Virheellisten tietojen levittäminen vaikuttaa tarkoitushakuiselta ja ne saavat aikaan turhaa epätietoisuutta ja levottomuutta. Yhtiön johto suhtautuu erittäin vakavasti tällaisten paikkansa pitämättömien tietojen levittämiseen, joilla on tarkoitus aiheuttaa yhtiölle tarpeetonta vahinkoa. Tästä johtuen pyydämmekin, että olette tarvittaessa asioiden oikeellisuuden varmistamiseksi yhteydessä alla oleviin henkilöihin.

 

Oikein Hyvää Uutta Vuotta 2022!

 

Lisätietoja antavat:

Jukka Salmela, toimitusjohtaja, 050-3843557, jukka.salmela@topfinance.fi

Ville Sistonen, hallituksen puheenjohtaja, 040-7464781, ville.sistonen@topfinance.fi 

 

 

Top Finance on nimittänyt uuden Toimitusjohtajan

01.11.2021

Jukka Salmela (57-v, Helsingin yliopisto/OTK, Helsingin käräjäoikeus/VT) on aloittanut Top Finance Oy:n Toimitusjohtajana 1.11.2021 lähtien. Salmela on työurallaan työskennellyt mm. kaupan alan pörssiyhtiössä, asianajo- ja lakiasiantoimistossa sekä perintäyhtiöissä. Salmelalla on pitkä kokemus mm. insolvenssi- ja perintäasioista sekä koulutusten pitämisestä ja luottopolitiikkapalvelusta. Salmela on edustanut päämiehiään käräjäoikeudesta korkeimpaan oikeuteen sekä välimiesmenettelyssä.

Yhtiötä väliaikaisesti luotsannut Mikael Kylätie ilmoitti jo viime vuoden vaihteessa, ettei hän voi pitkään olla yhtiön käytettävissä, sillä hänet on nimitetty kansainvälisen ohjelmistoyhtiön toimitusjohtajaksi. ”Seuraajaa etsittiin pitkään ja liiketoimintaympäristö oli samalla erittäin hankala. Teimme lyhyen ajan sisällä kaksi kertaa koko liiketoimintamallin muutoksen mutta palasimme pääomistajan päätöksestä takaisin yritysrahoitukseen vuoden 2020 lopussa. Jukka Salmelalle yhtiömme oli entuudestaan tuttu ja hänellä on toimenkuvan vaatima pätevyys rahoitus lalle”, toteaa Kylätie.

”Yhtiömme liiketoiminta on ollut suurissa haasteissa vuosien 2020 ja 2021 aikana Covid-pandemian sekä toimialamme regulaatioympäristön rajujen muutosten takia. Olen erittäin iloinen, että olemme saaneet Jukan kaltaisen kokeneen ammattilaisen yhtiön johtoon. Haastava liiketoimintaympäristö ja laaja sijoittajakuntamme tarvitsee nyt kokemusta, malttia ja aktiivista viestintää.” toteaa Top Financen Hallituksen Puheenjohtaja Ville Sistonen.

Tiedote Top Finance Oy:n sijoittajille

12.10.2021

Koronaviruspandemia on aiheuttanut täysin poikkeuksellisia toimenpiteitä meillä kotimaassa ja muualla maailmassa. Tilanteen kokonaisvaikutuksia ja kestoa on mahdotonta arvioida, mutta epävarman markkinatilanteen odotetaan jatkuvan vielä kuukausia. Tämä aiheuttaa luonnollisesti taloudellista epävarmuutta sekä huolta yritysten tulevaisuudennäkymiin liittyen.

Pandemian alkamisen jälkeen Top Finance Oy on saanut poik­keuk­sel­li­sen paljon etuosakesarjojen lunastusvaatimuksia. Kannattavan liiketoimintamallin mukaisesti Top Finance Oy:hyn sijoitetut rahat ovat kuitenkin pääosin sidottuja yhtiön taseessa olevaan lainakantaan yhtiön liiket­oiminta-alueilla, joten suuren lunastusmäärän täyttäminen samanaikaisesti ei olisi kassavirran kannalta järkevää eikä palvelisi velkojien ja osakkeenomistajien etua.  

Olemme halunneet noudattaa sijoittajien kanssa tehtyjä sopimuksia ja ainoana yhtiönä rahoituslaitoksista pystyneet ylläpitämään lunastusten sekä osinkojen maksun pandemian aikana ja lakimuutoksista huolimatta. Meille kohdistuneet lunastuspyynnöt ovat ylittäneet kykymme harjoittaa yrityslainatoimintaa ja siten aiheuttavat ensimmäisen kerran tilanteen ettemme pysty maksamaan kvartaaliosinkoa 1.7 - 30.9.2021.

Edellä esitetyillä perusteilla on odotettavissa, että yhtiön etuosakesarjoihin tulee koh­dis­tu­maan jatkossakin lunastusvaatimuksia, joiden määrää ja kestoa on mahdoton ar­vi­oida. Yhtiön tulee huolehtia ensisijaisesti vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen eh­to­jen noudattamisesta sekä osakkeenomistajien edusta, joten ennakoivana varotoimenpiteenä yhtiö on päättänyt keskeyttää lunastukset toistaiseksi. Näin takaamme myös kaikkien etuosakkeenomistajien tasapuolisen kohtelun.

Keskitymme jatkossakin yhtiön, sen velkojien ja osakkeenomistajien, mukaan lukien etu­osak­kei­den omistajien edun turvaamiseen ja kehitämme liike­toi­min­taamme parhaalla mahdollisella ta­valla. Tämä edellyttää kohtuullisten kassavarojen säilyttämistä yhtiön taseessa.

Jo tehtyjen lunastuspyyntöjen osalta tulemme lähestymään kaikki sijoittajia henkilökohtaisesti sähköpostitse. Pyydämme, että yhteydenottoa puhelimitse rajoitetaan, sillä meillä ei valitettavasti ole mitenkään mahdollista vastata kaikkiin puhelinsoittoihin tahdosta huolimatta.

Yhtiö jatkaa liiketoimintaansa normaalisti. Yhtiön hallitus arvioi tilanteen kehittymistä aktiivisesti ja tiedottaa muutoksista sijoittajilleen erikseen.

Virhe osinkojen maksussa

08.04.2021

Järjestelmä uudistuksen johdosta 2021 ensimmäisen kvartaalin osingoissa on virhe. Sijoittajille maksetiin osinkoa liian vähän ja puuttuvat osingot tulevat maksuun lähiaikoina. Osinkojen manuaalisen tarkastuksen johdosta valitettavasti prosessiin menee hieman aikaa mutta saamme ne maksuun Huhtikuun aikana. Teemme samalla korjauksen uuteen järjestelmäämme, jotta seuraavassa osingon maksussa Heinäkuussa ei vastaavaa ongelmaa esiinny. Pahoittelemme asiasta syntyvää vaivaa ja viivettä.

Top Finance myy fintech omistuksensa Lendiron Group:lle

Top Finance on sopinut toimivan johdon kanssa järjetselystä, josssa se myy omistamansa pankki- ja rahoitussektoria palvelevan ohjelmistotalon Nettitieto Oy:n sekä King Muffin Oy:n osakkeet Lendiron Group Oy:lle. Yritysjärjestelyn tavoitteena on vahvistaa Top Finance:n mahdollisuuttaa vastata kasvavaan kysyntään Suomalaisten yritysten rahoittamisessa Ameron yrityslaina tuotteen avulla.

Kaupalla on positiivinen vaikutus Top Financen liikevaihto- ja tulosennusteisiin kuluvalla tilikaudella. Olemme jo Joulukuusta lähtien kasvattaneet Ameronin lainanantoa ja saimme loppuvuodesta 2020 myönnettyä rahoitusta jo yli miljoona euroa. Alkuvuosi 2021 on jatkunut vahvana ja neuvottelemme toiminnan kasvattamisesta Ruotsalaisen rahoittajan kanssa.

Lendiron Group on suomalainen finanssi teknologian edelläkävijä. Yhtiön 50 asiantuntijaa palvelevat rahoitus- ja kaupan alan yrityksiä kansainvälisesti. Yhtiön päätuotteet ovat rahoitusjärjestelmät sekä maksupäätteiden pilvipalvelut missä meillä on yksinoikeussopimus Casion kanssa. Rahoitusjärjestelmien osalta olemme Suomessa markkinajohtaja. Rahoitusjärjestelmän (Lendiron platform) kautta on kulkenut yli 6 miljardia euroa ja sen avulla tehdään vuosittain yli 2 miljoonaa rahoitus-, laina- ja osamaksusopimusta.

Uutiset