topbar

KHO:n päätös osinkoon oikeuttavista osingoista

25.04.2019 00:00

KHO piti yhtiön osakkeiden perusteella saamaa tuottoa EVL 6 a §:n 1 momentin mukaisena osinkona – KVL:n päätöksen lopputulosta ei muutettu.

KVL oli lausunut, että jos B Oy jakaa hakemuksessa kuvatulla tavalla osinkoa A Oy:n omistamien B-osakkeiden perusteella jakokelpoisista voittovaroistaan noudattaen osingonjaosta osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä säädettyä menettelyä, A Oy:n näin saamaa tuottoa pidetään verotuksessa EVL 6 a §:n 1 momentin mukaisena osinkona. KHO hylkäsi kaupungin ja veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen. KVL:n päätöksen lopputulosta ei muutettu. (Julkaisematon 20.5.2019)