topbar

Mistä on kyse?

Top Finance Oy ei juuri tällä hetkellä tarjoa sijoitettavia tuotteita.

Kaikki olemassaolevat sijoitukset ovat voimassa normaalisti.

Osakesijoitus ei kuulu talletussuojan piiriin eikä ole pääomaturvattu. Osinkotulosta 25 % on saajalleen veronalaista pääomatuloa ja loput 75 % verovapaata tuloa, mikäli sijoittajan listaamattomista yhtiöistä saama osinkotulo on enintään 150 000 euroa. Yhtiön maksamista osingoista on toimitettava ennakonpidätys, joka on 7,5 prosenttia 150 000 euron rajaan asti. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 27 prosenttia.